Data Insights

Van data naar waarde_

Als je investeringen in marketing beter wilt laten renderen, ligt de sleutel tot succes in het effectief gebruiken van beschikbare data. Wij helpen de juiste gegevens te verzamelen, waardevolle conclusies te trekken en commerciële waarde te creëeren door datagedreven oplossingen te implementeren om de klanttevredenheid en klantwaarde te optimaliseren.

Het Daybreak Data Value Framework

Analyse Doelstellingen

We analyseren het businessmodel om goed te begrijpen wat de doelstellingen zijn van de data-analyse. Wat willen we weten om welk doel te bereiken? We zorgen ervoor dat we de uitdagingen volledig begrijpen, zodat we de juiste methodes voor modellering kunnen kiezen.

Dataverzameling en -preparatie

We verzamelen en prepareren de gegevens voor waarover de organisatie (bewust of onbewust) reeds beschikt, evenals gegevens die online beschikbaar zijn. We krijgen inzicht in de sterke punten en beperkingen van de beschikbare data en beslissen, na een inschatting van de kosten en baten, hoe we verder gaan.

Modelleren

We gebruiken machine learning en geavanceerde A.I. om de data om te zetten in voorspellende of beschrijvende modellen. Het doel is om regelmatigheden in de gegevens vast te stellen om commercieel waardevolle kennis op te doen, bijvoorbeeld of en wanneer je een klant een contractverlenging moet aanbieden tegen een korting.

Waardecreatie

We helpen je met behulp van geavanceerde realtime dashboards directe commerciële waarde uit de data te halen. Nadat het model is geïmplementeerd, zal het model weer nieuwe waardevolle data genereren, die we zullen gebruiken voor continue verbetering van de modellen.